Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie

Strona internetowa instytucji: http://gbp-czernichow.ebip.info.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Regulamin czytelni

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2018

                                                                                                                                                 Dyrektora  GBP w Czernichowie

                                                                                                                                                                       z dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLCZNEJ

 W CZERNICHOWIE

 

 

  1. Z Czytelni korzystać mogą wszystkie osoby, niezależnie od miejsca zamieszkania.
  2. Osoba zgłaszająca się do Czytelni pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument tożsamości*.
  3. Po wejściu do Czytelni czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.
  4. Korzystanie z księgozbioru Czytelni jest bezpłatne.
  5. Po wejściu do Czytelni należy pozostawić na wieszaku wierzchnie okrycie oraz teczkę

            lub torbę.

      6.   Ze zbiorów Czytelni korzystać można tylko na miejscu.

      7.   Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

      8.   Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś

            inny.

      9.  Przed opuszczeniem Czytelni  korzystający z niej zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi
            książki oraz inne materiały biblioteczne.

    10.   Czytelnik obsługiwany jest przez dyżurującego bibliotekarza, który udziela informacji

            dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat,

            sposobu korzystania z katalogów, bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych  

            oraz podaje książki.

    11.   Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać

            zgodę bibliotekarza, który pośredniczy między Czytelnią a punktem usługowym

            ksero.

    12.   Czytelnik może skorzystać z odpłatnej usługi w zakresie wykonywania odbitek                                                                                                 kserograficznych.Cena za 1 stronę formatu A4 wynosi - 0,20 zł, a A3 - 0,40 zł    (ilustracje format A4 - 0,40 zł, a A3 - 0,80 zł).

    13.   Zgodnie z ustawą o prawie autorskim (Dz. U. 2017 poz. 880), nie wykonuje 

            się kserokopii całych dokumentów (wydawnictw zwartych).

    14.   Czytelnik obowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych, powinien także

            zwrócić uwagę na stan książki przed jej wykorzystaniem.

            Zauważone uszkodzenia  należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
    15.   Za uszkodzenia książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustali

            dyżurujący bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z

            tytułu uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

    16.   Osoby, które korzystają z Czytelni wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych

            osobowych do celów statystycznych.

    17. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
    18.  Wynoszenie materiałów czytelnianych na zewnątrz Czytelni jest zabronione.

    19.  Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków, znajdującej się u

           dyżurnego bibliotekarza. 

    20.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a

           w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z 

           Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w

           Czernichowie.

    21.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. do odwołania.

 

*Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.574 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U.2016 poz. 1068 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymienionych celów. Dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

            

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DYREKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                       GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      W CZERNICHOWIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        Katarzyna Gach

 

 

                                                                                                                                                   

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Regulaminy

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Gach
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Beata Sadlik
Autor ostatniej poprawki:   Beata Sadlik
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Beata Sadlik
ilość wyświetleń:   1058
data wytworzenia informacji:  17.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.10.2018 08:58
data weryfikacji:   17.10.2018 08:59
data ostatniej zmiany:   17.10.2018 08:59 Rejestr zmian